ข้อมูล อบต.
นายวราวุธ กันตีมูล - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง<br>โทร. 065-9193272

นายวราวุธ กันตีมูล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง
โทร. 065-9193272

สายตรงนายก

สมาชิกสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต.

นายจิรศักดิ์ ศรีคำยศ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง

นายสุริยัน นันทชัย

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง

นางสาวชญาดา กันตีมูล

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง

นายวรุตม์ บุญมาแก้ว

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1

นายประพันธ์ จันทราภู

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

นายมนู สกุลพันธ์

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4

นายชวลิต กันตีมูล

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

นายต่อศักดิ์ สะสมทรัพย์

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8

นางนันท์นภา ยศเรือนคำ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9

นายดำรงค์ บุญทาปั๋น

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10

นายภูวนัย กาบแก้ว

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11


แชร์ให้เพื่อน: