ข้อมูล อบต.
นายวราวุธ กันตีมูล - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง<br>โทร. 065-9193272

นายวราวุธ กันตีมูล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง
โทร. 065-9193272

สายตรงนายก

แผนการจัดหาพัสดุ

เลือกหัวข้อเรื่อง

ITA-o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประเภทรายจ่ายหมวดงบลงทุน ในปี 2567 (Excel)

78 ครั้ง

รายการเอกสาร

แชร์ให้เพื่อน: