ข้อมูล อบต.
นายวราวุธ กันตีมูล - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง<br>โทร. 065-9193272

นายวราวุธ กันตีมูล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง
โทร. 065-9193272

สายตรงนายก

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2566

203 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2.15 MB. 80
2 ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2566 1.14 MB. 141

แชร์ให้เพื่อน: