ข้อมูล อบต.
นายวราวุธ กันตีมูล - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง<br>โทร. 065-9193272

นายวราวุธ กันตีมูล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง
โทร. 065-9193272

สายตรงนายก

map locationติดต่อเรา

แผนที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง


ติดต่อ อบต.ออนกลาง


องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง เลขที่ 123 หมู่ที่ 9 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 053-106780

อีเมล: onklang@onklang.go.th
แบบฟอร์มติดต่อ