ข้อมูล อบต.
นายวราวุธ กันตีมูล - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง<br>โทร. 065-9193272

นายวราวุธ กันตีมูล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง
โทร. 065-9193272

สายตรงนายก

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

เลือกหัวข้อเรื่อง

รายการแสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

101 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ความก้าวหน้าจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 66 KB. 23

แชร์ให้เพื่อน: