ข้อมูล อบต.
นายวราวุธ กันตีมูล - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง<br>โทร. 065-9193272

นายวราวุธ กันตีมูล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง
โทร. 065-9193272

สายตรงนายก

complaintแบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

แบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ท่านสามารถส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง โดยกรอกข้อความในแบบฟอร์มข้างล่างนี้ ข้อมูลความคิดเห็นของท่านจะถูกส่งถึงเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลออนกลางโดยตรง และข้อมูลดังกล่าวจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ